همكاران
       

آقای دکتر نادر فنائی

 
 

عنوان سازمانی

رییس کتابخانه مرکزی ومرکز اسناد دانشگاهرایانامه

fanaie@kntu.ac.ir

تلفن مستقیم

021-88881052 

شرح فعالیتها:                                                                                                           

نظارت براخذ وگردآوری نسخ مورد لزوم از طرح ها وپروژه های مصوب وتغییرات والحاقیه های آنها وپایان نامه های دوره های کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکترا
نظارت بر نگهداری سوابق طرح های اجرا شدهحاوی عکسها ، فیلمها، نمودارها، نوارها، نتایج آزمایشات و....
نظارت بر تنظیم منطقی اسناد ومدارک، گزارش ها ، سوابق ، طرح ها وتامین قابلیت مراجعه واستفاده از آنها توسط پژوهشگران
ایجاد مرکز اطلاعات پژوهشی از طریق گردآوری کتب، نشریات، مقالات وموضوعات ،سخرانیها ، کنفرانسها،سمینارهای پژوهشی مراجع علمی وپژوهشی داخلی وخارجی ومحققین دانشگاه
تامین امکان دسترسی محققان به آمار ونشریات واطلاعات مورد نیاز
برنامه ریزی جهت توسعه کتابخانه های دانشکده ها وایجاد هماهنگی بین آنها.
 
انجام امور اجرائی تامین کتابهای مورد لزوم کتابخانه  دانشکده ها از داخل یا خارج کشورتنظیم ضوابط مربوط به استفاده از آرشیو مرکزی وکتابخانه های دانشکده ها وقبول عضویت در آنها وپیشنهاد آن به مقامات مربوط.انجام مکاتبات وهمکاری با موسسات داخلی وخارجی در زمینه مبادله اطلاعات کتابداری، کتب، ونشریات مورد نیاز.شرکت دربرنامه های آموزشی وپژوهشی کتابداری وکتابشناسی در سطح دانشگاهها .شرکت در جلسات شورای سیاستگذاری وزارت علوم ،تحقیقات وفناوری.                                                                         
 

 

 

خانم شهناز پرموز 

عنوان سازمانی

کارشناس مسئول منابع علمی 

 
 
 
 
 
 
 
 

رایانامه

 

تلفن مستقیم

021-88881052

شماره داخلی

429

شرح فعالیتها:

رفع اشکال کتابخانه های دانشکده ها در نرم افزار نوسا                        

تایید مقالات همایش­های علمی گلستان پژوهشی
 تایید مقالات علمی پژوهشی گلستان پژوهشی     
 تصحیح و تایید پایان نامه ها و سمینارهای تحصیلات تکمیلی در سیستم نوسا

 

 
 
 
 
  خانم ربابه صمدی علی نیا 
 

عنوان سازمانی

کارشناس مسئول منابع اطلاعات علمی و رتبه بندی دانشگاه 


رایانامه

lib@kntu.ac.ir

تلفن مستقیم

021-88881052

شماره داخلی

434

شرح فعالیتها:

مسئول ارزیابی، هماهنگی، پیگیری و بروز رسانی منابع و پایگاه های اطلاعاتی علمی

مسئول آموزش منابع اطلاعاتی علمی به دانشجویان تحصیلات تکمیلی
ادمین نرم افزار کتابخانه ای سیمرغ
ادمین سامانه های ثبت و همانندجویی پایان نامه ها در ایرانداک
 
 


 


 

 
    خانم الهه قلی پور
 

عنوان سازمانی

کارشناس مسئول کتابخانه 


رایانامه

libgl@kntu.ac.ir

تلفن مستقیم

021-88881052

شماره داخلی

430

شرح فعالیتها:

کارشناس مجلات علمی پژوهشی دانشگاه

مسئول بانک همایش ها و مجلات گلستان

طرح غدیر

تسویه حساب دانشجویان
 
کارشناس همایش های دانشگاه 

بروز رسانی وب سایت کتابخانه و نشریات 

کارشناس داوری مقالات گلستان

کارشناس اجرایی دو ماهنامه معاونت پژوهشی دانشگاه  
 
فهرست نویسی و رده بندی کتابهای بنیادی   
 خانم الهه فرزامی سپهر
 

عنوان سازمانی

مسئول دفتر کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد و انتشارات دانشگاه


رایانامه


تلفن مستقیم

021-88881052

شماره داخلی

436

شرح فعالیتها:

مسئول دفتر کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد و اداره انتشارات 

 

 

  
تاریخ به روز رسانی:
1401/10/19
تعداد بازدید:
10852
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.