به همت رياست كتابخانه مركزي و با مساعدت روساي كتابخانه هاي دانشكده ها سيستم يكپارچه سازي سيستم امانت نوسا انجام پذيرفت.
1394/11/24
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.